16 juni, Njurcancerföreningens årsmöte

Välkommen på årsmöte

Njurcancerföreningen inbjuder till föreningens andra årsmöte den 16 juni 2016. Föreningen skapades 2015 och bygger sakta men säkert upp en bred verksamhet där medlemmarna sätter agendan. Under året har vi haft flera möten på Regionalt Cancer Centrum (RCC) i Stockholm och konstaterat att medlemsantalet stiger. På årsmötet kommer vi att diskutera föreningens framtid, vilka aktiviteter vi ska ha och hur vi ska få fler medlemmar.

Vi önskar alla varmt välkomna!
Tid: Torsdag16/6 klockan 18.00 – 20.00
Plats: RCC Stockholm – Gotlands lokaler, Västgötagatan 2, plan 4, Stockholm (nära Medborgarplatsen)
Förtäring: Frukt och dryck

Anmälan till: info@njurcancerforeningen.se eller till styrelsens ordförande Jörgen Jehander, tel. 0708-562719
Senaste anmälningsdag är den 13/6