Njurcancerföreningen – upprop!

Njurcancerföreningen

Föreningen är nu inne på sitt fjärde verksamhetsår. Mycket har hänt och genomförts under den här tiden. Vi har till att börja med skapat den här sidan på Facebook avsedd för personer som bär på diagnosen och deras anhöriga och som vi kan konstatera är ett mycket välbesökt forum för diskussion och erfarenhetsutbyte.

Vi har också tagit fram en hemsida på nätet https://www.njurcancerforeningen.se/ som är tänkt att fungera som en bas för all sådan information som kan vara viktig för NC-patienter. För att hålla den aktuell och intressant att besöka med jämna mellanrum krävs, förutom det vi själva i styrelsen bidrar med i form av sammanställd medicinsk information och relevanta nyheter, också att vi får bidrag från våra medlemmar i föreningen. Idag har vi en särskild avdelning för berättelser från NC-sjuka och deras anhöriga. Vi tar gärna emot flera sådana som är lite mera uttömmande än vad som förekommer på FB-sidan och som kan vara till stöd för andra i samma situation. Om du vill skriva en sådan berättelse skickar du denna till: ingvar.holtz@ekeby-ktv.net

Vi har också tagit fram en kort informationsbroschyr som idag är tillgänglig på sjukhus och vårdcentraler. Utöver detta anordnar vi några informationsträffar varje år med professionella föreläsare och diskussionsledare.

Med start 2017 arrangerar vi ”Njurcancerdagen”. Årets äger rum 8 feb. Närmare information om denna framgår här på Facebook eller hemsidan under rubriken Kalendarium.

Årsmötet äger rum 13 mars kl 18 -20 på Regionalt Cancercentrum (RCC) Västgötagatan 2 i Stockholm och är öppet för alla NC-sjuka och deras anhöriga. Ju fler vi är som engagerar oss i den här föreningsverksamheten, ju mer kan vi göra för att bevaka utvecklingen på området och underlätta tillvaron för oss och alla övriga som bär på diagnosen. Vi behöver alla krafter vi kan få.

Inte minst för att kunna delta vid de konferenser om njurcancer som arrangeras i Sverige och utlandet och för att kunna starta lokala NC-föreningar på andra platser i Sverige.