IKCC. Global organisation för njurcancer-hemsida

IKCC = International Kidney Cancer Coalition är en global nätverksorganisation som arbetar med att sprida information om njurcancer och arrangera möten i avsikt att utbyta erfarenheter och påverka den medicinska utvecklingen på området. Sidan är på engelska men mycket överskådlig och pedagogisk. Vi rekommenderar ett besök på hemsidan https://ikcc.org/