Ett samtal om att gå vidare med sitt liv efter en cancerdiagnos. Möte 20 sept. kl.18 -20 på Regionalt Cancercentrum Västgötagatan 2 Stockholm

Välkommen på info-och samtalsmöte

Många står inför att gå vidare med sitt liv samtidigt som man under lång tid ska gå på regelbundna kontroller för att se om sjukdomen är helt borta eller så lever man med en kronisk sjukdom. Att ha drabbas av cancer väcker ofta starka känslor och många tankar och frågor. Vad erbjuds för hjälp om man behöver den.

Under kvällen ges möjlighet att samtala med varandra och dela erfarenheter för att finna styrka och nya tankar som kan berika livet.

Ann Wenkel Harup

Marie Sodell

Psykosociala samtalsterapeuter

Verksamma vid enheten för psykosocial onkologi och rehabilitering

Cancerrådgivningen

Anmälan till:info@njurcancerforeningen.se eller till styrelsens ordförande Jörgen Jehander tel. 0708-562719

Senaste anmälningsdag är den 17/9