Verkningar och biverkningar av olika behandlingar

Bromsmediciner är, som framgår av namnet, inte botande och förbättrar alltså inte tillståndet. Men de gör att man lever längre och med en högre livskvalitet än vad som annars vore fallet. Alla bromsmediciner har idag en lång biverkanskatalog, vilket inte ska tolkas som att man kommer att drabbas av alla dessa. Den individuella variationen mellan …

Hur påverkas kroppen av bromsmediciner? Läs mer »

Effekterna av strålning ger inte några förbättringar av allmäntillståndet inledningsvis. Vanliga negativa verkningar är trötthet under en ganska lång period och ibland illamående. Beroende på stråldosen och vad som har bestrålats kan man under en kortare period känna av strålskador på huden och de vävnader som omger den bestrålade tumören. Strålbehandling av njurcancerpatienter används oftast …

Mår man bättre eller sämre av en strålbehandling? Läs mer »

Eftersom njurcancer oftast är symtomfri när den upptäcks innebär inte en operation några positiva verkningar på allmäntillståndet inledningsvis annat än i psykiskt avseende, det vill säga minskad oro och stress. De negativa verkningarna handlar framförallt om trötthet under någon månad från operationstillfället. Istället måste operationen betraktas ur ett mer långsiktigt perspektiv.

Om njuren och binjuren är helt friska klarar man sig bra. Om båda binjurarna saknas får man medicinera för att ersätta de hormon som binjuren producerar.