Uncategorized

En undersökning från Njurcancerföreningen Njurcancerföreningen genomför med hjälp av KANTAR Sifo en undersökning bland patienter som har eller har haft njurcancer.  Undersökningen handlar om de samtal man haft med sin läkare om sin behandling.  Syftet med undersökningen är att få fram kvalitén i dialogen gällande behandlingsalternativ med sin läkare oavsett lokal tumör eller spridd samt om …

”Vi måste prata om behandlingsalternativ”  Läs mer »

Pressmeddelande Internationella Njurcancerdagen 18 juni: Träning kan förebygga var femte fall av njurcancer Fysisk aktivitet och träning kan förebygga cancer. För njurcancer kan var femte fall (22 %) undvikas genom ett fysiskt aktivt liv. Även under pågående cancerbehandling reducerar träning risken för återfall, biverkningar, sjukhusinläggningar och sjukskrivningar. Det är dags att på bred front införa …

Träning kan förebygga var femte fall av njurcancer Läs mer »