Strålbehandling kan användas som alternativ till kirurgisk behandling av enskilda tumörer, till exempel om man fått en tumör på binjuren eller luftstrupen. Strålbehandling ger också ofta en god smärtlindring.