Kontakt med vården och stöd från anhöriga

Utvecklingen på området går idag i mycket snabb takt. Det gäller framförallt mediciner som bromsar tumörernas tillväxt och spridning och sådana finns ett flertal som används idag. Det senaste inom området handlar om mediciner som förbättrar kroppens egna förmåga att bekämpa cancercellerna. Sådana läkemedel kommer troligen att godkännas för användning i Sverige 2016. Ny information …

Hur ser den närmaste framtiden ut i avseende på olika behandlingar av njurcancer? Läs mer »

Om du upplever akuta och kraftiga symtom tar du kontakt med akutsjukvården i den närmaste omgivning. Vid andra symtom av mindre akut karaktär men som skapar oro, tar du kontakt med din tilldelade kontaktsjuksköterska som kan hjälpa till med råd, skaffa information eller förmedla kontakt med någon specialist.

På nästan alla sjukhus finns idag ett system med så kallade kontaktsjuksköterskor. Om man drabbats av njurcancer tilldelas man en personlig namngiven och specialutbildad kontaktsjuksköterska med vilken man har en fortlöpande kontakt både per telefon och vid direkta möten. Kontaktsjuksköterskan hjälper dig med alla frågor som har att göra med din sjukdom och alla övriga …

Finns det några kuratorer som är specialiserade på tumörsjukdomar och hur får man kontakt med dessa? Läs mer »