Kirurgisk behandling

Titthålskirurgi kallas även  laparoskopi. Operationen sker genom att flera tunna metallrör förs in i bukväggen genom små hål i bukväggen. Ett av rören är försett med en liten videokamera och övriga rör används för att operera bort hela eller delar av njuren

 

Behandlingen av njurcancer är olika beroende på vilket stadium cancern befinner sig i. Om cancern är avgränsad till en njure så opereras oftast den njuren, eller bara en liten del av den njuren, bort. En människa klara av att leva med bara en njure och de flesta som har cancer begränsad till en njure blir …

Hur behandlas njurcancer? Läs mer »

Nej – lungcancer är en annan typ av cancer, däremot har man fått njurcancertumörer i lungorna.

Om man efter 5 år inte fått några tecken på metastaser (dottertumörer) finns det en stor chans att man är botad, men det finns inga garantier.

Det vanligaste är att kirurgen tar bort hela njuren inklusive lokala lymfknutor och binjure. Om den datortomografin som man gjort före operationen visar att binjuren är normal kan binjuren sparas.