Grundfakta

Njurcancer är en tumörsjukdom som börjar i njuren, men som kan sprida sig till andra ställen i kroppen. Njurcancer uppstår oftast när en körtelcell i en njurkanal börjar dela sig. Då bildas det en cancertumör i njuren. Den tumör som sitter i njuren kallas modertumör och de andra kallas dottertumörer eller metastaser. Om man fått …

Vad är njurcancer? Läs mer »

Radikal nefrektomi är en operation där njuren, binjuren, lymfkörtlar och omgivande vävnad tas bort.

En partiell nefrektomi är en operation där man tar bort tumören från njuren, men resten av organet bevaras.

En enkel nefrektomi är en operation där man tar bort en njure.

Palliativ behandling innebär att man vill kontrollera eller lindra symtom som cancern framkallar, behandlingen syftar alltså inte till att bota cancern. Det är vanligt att palliativ vård likställs med vård i livets slutskede, men inom cancervården används uttrycket också för behandlingar som pågår i många år.

En patolog är en läkare som undersöker tester och prover under mikroskop för att kunna hitta sjukdomar eller avvikelser.

Biopsi är det vävnadsprov som en patolog tar för att undersöka om det finns tecken på cancer i njuren. Provet tas genom att en tunn nål förs in och man suger sedan ut några få celler. Det gör inte ont att ta en biopsi och vanligtvis utförs det utan lokalbedövning. Ibland används en grövre nål …

Vad är en biopsi? Läs mer »

Magnetresonanstomografi är en typ av röntgen som ibland kallas magnetkameraröntgen, MR eller MRT. Denna typ av röntgen tar väldigt detaljerade bilder av kroppen och användas för att kunna upptäcka saker som annars inte kan upptäckas av en vanlig röntgen. Denna undersökning är fri från strålning och tar istället bilder med hjälp av magnetfält och radiovågor. …

Vad är Magnetresonanstomografi? Läs mer »

Datortomografi är en form av röntgen. Denna typ av röntgen tar många väldigt detaljerade bilder på kroppen och används när man vill undersöka delar som annars är svåra att undersöka, som magen, bröstkorgen eller huvudet. När en läkare genomför en datortomografi används ibland kontrastmedel som patienten antingen får dricka eller som förs in i kroppen …

Vad är datortomografi? Läs mer »

Ett leverfunktionstest innebär att man mäter mängden av enzymer som levern frisätter till blodet. Detta gör man för att kontrollera om njurcancern har spridits till levern.

Anamnes betyder sjukdomshistoria. Läkaren genomför en anamnes genom att ställa frågor till dig om eventuella ovanliga symtom och tidigare sjukdomar. En anamnes genomförs för att läkaren ska få en så tydlig sjukdomsbild som möjligt.

Ja, det går att leva med en njure.

Metastaser kallas ibland för dottertumörer. Om man har metastaser innebär att cancern har spritt sig till andra organ än där den ursprungligen fanns. Bland de som diagnostiseras med njurcancer är det cirka en tredjedel som har metastaser vi diagnostillfället.

Njurcancer är ett samlingsnamn för olika typer av cancer. Den vanligaste heter ”klarcellig njurcancer” och cirka 80% av de som drabbas har den formen. Det finns också former som heter ”papillär njurcancer” som står för cirka 10% och ”kromofob njurcancer” som står för cirka 5%. Alla olika typer skiljer sig åt hur man behandlar dem …

Vilka olika typer av njurcancer finns det? Läs mer »

Njurarnas placering är långt in i magen, nära ryggraden och lite högre upp än naveln.