Aktuellt

Den internationella samarbetsorganisationen för Njurcancer IKCC har genomfört en konferens i SanFrancisco 14 -16 feb 2019. De medicinskt-vetenskapliga framstegen inom området har varit betydande de senaste åren vilket framgår av den publicerade rapporten.  https://ikcc.org/gu-asco-2019-highlights/ Nedan följer en svensk översättning av rapporten förkortad till dess väsentligaste delar: International Kidney Cancer Coalition (IKCC) rapport från GU ASCO Obs! Följande sammanfattning har …

Rapport från International Kidney Cancer Coalition- IKCC 2019 Läs mer »

Den svenska organisationen ”Nätverket mot Cancer”, i vilken Njurcancerföreningen är medlem, utger fortlöpande information om cancer, bedriver rådgivning och organiserar konferenser. Se  http://www.natverketmotcancer.se Även ”Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland” utger information i ämnet. Se  http://www.cancercentrum.se/sv/stockholmgotland Levnadsvanor cancer 2019 TILL WEBB

IKCC är en internationell organisation för samarbete i frågor som rör njurcancer. Besök gärna deras mycket informativa hemsida genom att klicka på länken nedan! Home

NJURCANCERDAGEN Fredag 15 februari 2019 Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41 – Stockholm Moderator:Roger Henriksson 09:00 – 09:15 Njurcancerdagen 2019 öppnas Jörgen Jehander, ordförande Njurcancerföreningen 09:15 – 10:00 Vad är njurcancer och hur behandlas den kirurgiskt idag? Ann-Helén Plogell, Urolog, Södersjukhuset 10:00 – 10:30 Kaffe + smörgås 10:30 – 11:15 Psykosocialt stöd för patienter Ylva Hellstadius, Psykosocial rehabilitering, …

Njurcancerdagen 15 feb. 2019 Läs mer »

Njurcancerföreningen Väst med säte i Göteborg är bildad med följande medlemmar i styrelsen: Per Svensson, Lars Törnqvist, Eva Olofsson, Birgitta Gunnesson, Esbjörn Eriksson. Föreningen kommer att arbeta på samma sätt som vår först bildade förening i Stockholm, det vill säga i första hand med att organisera sammankomster och förmedla information från den medicinska professionen och skapa …

Njurcancerföreningen Väst är bildad Läs mer »

IKCC = International Kidney Cancer Coalition är en global nätverksorganisation som arbetar med att sprida information om njurcancer och arrangera möten i avsikt att utbyta erfarenheter och påverka den medicinska utvecklingen på området. Sidan är på engelska men mycket överskådlig och pedagogisk. Vi rekommenderar ett besök på hemsidan https://ikcc.org/

Olle Karlsson – styrelsemedlem i Njurcancerföreningen har skrivit en debattartikel i ”Dagens medicin” om patientföreningar. Klicka på länken nedan! (alternativt – kopiera länken och klistra in den i webbläsarens adressfält!) https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/06/19/beratta-for-patienten-att-det-finns-en-patientforening/

Rapport från Uppsala Health summit – Care for Cancer 14-15 juni 2018 Uppsala Health Summit är en internationell sammankomst för dialog med syfte att utforska möjligheter och barriärer associerade inom framgångar inom medicin. Målsättningen med mötet var hur vi kan dra nytta av de senaste rönen. Cancerdödlighet ökar internationellt. Globalt räknar man att år 2030 …

Rapport från Uppsala Health summit – Care for Cancer 14-15 juni 2018 Läs mer »

Njurcancerföreningen i Sverige sprider sig. Den första föreningen startade i Stockholm 2015 och har alltså nu snart verkat i 4 år. I och med att en ny lokal förening startar inom kort i Göteborg har vi inlett regionalisering av verksamheten och i det här fallet Region Väst. Vår ambition är att det även ska bildas …

Regionalisering av Njurcancerföreningen Läs mer »

Njurcancerföreningen Föreningen är nu inne på sitt fjärde verksamhetsår. Mycket har hänt och genomförts under den här tiden. Vi har till att börja med skapat den här sidan på Facebook avsedd för personer som bär på diagnosen och deras anhöriga och som vi kan konstatera är ett mycket välbesökt forum för diskussion och erfarenhetsutbyte. Vi …

Njurcancerföreningen – upprop! Läs mer »

Under oktober 2017 har man hållit en konferens om njurcancer i USA. Konferensen tar upp det aktuella läget om njurcancer och dess kirurgiska och medicinska behandling. Många föreläsningar av kvalificerade forskare har videofilmats och lagts ut på nätet under länken:  http://www.kidneycancer.tv/

Reflektioner från Njurcancerdagen 8 feb 2017 På onsdagsmorgonen möttes vi upp vid den fina gamla Boulevardteatern på Södermalm i Stockholm. Förväntan var stor och spänning låg i luften om hur vi skulle få till det hela eftersom vi är nya på det här. Innan mötet var man överens om att underliggande temat skulle vara ordet …

Njurcancerdagen 8 feb 2017 Läs mer »