Aktuell forskning

Det finns flera forskningscentra i USA som efterlyser patienter med njurcancer för att få dem att delta i olika forskningsprojekt. Detta innebär dock att man måste befinna sig på samma ort och ställe.

Sverige ligger långt fram forskningsmässigt och har så gjort under lång tid. Detta har bland annat inneburit att kontakterna och samarbetet med utländska, framförallt amerikanska forskningscentra, är mycket goda.