admin

En undersökning från Njurcancerföreningen Njurcancerföreningen genomför med hjälp av KANTAR Sifo en undersökning bland patienter som har eller har haft njurcancer.  Undersökningen handlar om de samtal man haft med sin läkare om sin behandling.  Syftet med undersökningen är att få fram kvalitén i dialogen gällande behandlingsalternativ med sin läkare oavsett lokal tumör eller spridd samt om …

”Vi måste prata om behandlingsalternativ”  Läs mer »

Pressmeddelande Internationella Njurcancerdagen 18 juni: Träning kan förebygga var femte fall av njurcancer Fysisk aktivitet och träning kan förebygga cancer. För njurcancer kan var femte fall (22 %) undvikas genom ett fysiskt aktivt liv. Även under pågående cancerbehandling reducerar träning risken för återfall, biverkningar, sjukhusinläggningar och sjukskrivningar. Det är dags att på bred front införa …

Träning kan förebygga var femte fall av njurcancer Läs mer »

Inbjudan till Möte! Njurcancerföreningen Väst inbjuder till möte torsdag 24 oktober kl 18.00 på Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12 i Göteborg. Medverkar gör Sven Lundstam, docent på avd för urologi vid Institutionen för kliniska vetenskaper SU, kontaktsköterska Liselotte mfl. Medlemmar/presumtiva medlemmar/nära och kära, alla ❤️ är välkomna! För fikats skull anmäl dig/er senast 21/10 till eva.olofsson@telia.com Väl …

24 okt. Möte Njurcancerföreningen Väst Läs mer »

Den internationella samarbetsorganisationen för Njurcancer IKCC har genomfört en konferens i SanFrancisco 14 -16 feb 2019. De medicinskt-vetenskapliga framstegen inom området har varit betydande de senaste åren vilket framgår av den publicerade rapporten.  https://ikcc.org/gu-asco-2019-highlights/ Nedan följer en svensk översättning av rapporten förkortad till dess väsentligaste delar: International Kidney Cancer Coalition (IKCC) rapport från GU ASCO Obs! Följande sammanfattning har …

Rapport från International Kidney Cancer Coalition- IKCC 2019 Läs mer »

Njurcancerföreningen Region Väst  kallar till föreningens första årsmöte. Slottsskogsgatan 12  Göteborg 10 mars kl 15.00 Anmäl er till lars.torn2@telia.com  för att beställa fika Välkomna!

Den svenska organisationen ”Nätverket mot Cancer”, i vilken Njurcancerföreningen är medlem, utger fortlöpande information om cancer, bedriver rådgivning och organiserar konferenser. Se  http://www.natverketmotcancer.se Även ”Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland” utger information i ämnet. Se  http://www.cancercentrum.se/sv/stockholmgotland Levnadsvanor cancer 2019 TILL WEBB

Årsmöte Njurcancerföreningen Öst Årsmötet äger rum 12 mars kl 18.00 på Regionalt Cancercentrum Västgötagatan 2 Stockholm. Vi önskar alla intresserade varmt välkomna!

IKCC är en internationell organisation för samarbete i frågor som rör njurcancer. Besök gärna deras mycket informativa hemsida genom att klicka på länken nedan! Home

NJURCANCERDAGEN Fredag 15 februari 2019 Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41 – Stockholm Moderator: Roger Henriksson 09:00 – 09:15 Njurcancerdagen 2019 öppnas Jörgen Jehander, ordförande Njurcancerföreningen 09:15 – 10:00 Vad är njurcancer och hur behandlas den kirurgiskt idag? Ann-Helén Plogell, Urolog, Södersjukhuset 10:00 – 10:30 Kaffe + smörgås 10:30 – 11:15 Psykosocialt stöd för patienter Ylva Hellstadius, Psykosocial …

Njurcancerdagen 15 feb. 2019 Läs mer »

NJURCANCERDAGEN Fredag 15 februari 2019 Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41 – Stockholm Moderator:Roger Henriksson 09:00 – 09:15 Njurcancerdagen 2019 öppnas Jörgen Jehander, ordförande Njurcancerföreningen 09:15 – 10:00 Vad är njurcancer och hur behandlas den kirurgiskt idag? Ann-Helén Plogell, Urolog, Södersjukhuset 10:00 – 10:30 Kaffe + smörgås 10:30 – 11:15 Psykosocialt stöd för patienter Ylva Hellstadius, Psykosocial rehabilitering, …

Njurcancerdagen 15 feb. 2019 Läs mer »

Njurcancerföreningen Väst med säte i Göteborg är bildad med följande medlemmar i styrelsen: Per Svensson, Lars Törnqvist, Eva Olofsson, Birgitta Gunnesson, Esbjörn Eriksson. Föreningen kommer att arbeta på samma sätt som vår först bildade förening i Stockholm, det vill säga i första hand med att organisera sammankomster och förmedla information från den medicinska professionen och skapa …

Njurcancerföreningen Väst är bildad Läs mer »

INFORMATIONSMÖTE NJURCANCERFÖRENINGEN Torsdag 15 november 2018 kl. 17.00 Clarion Hotel & Congress, Malmö Anmälan görs via email till info@njurcancerforeningen.se Program 17.00 – 18.00 Wraps & mingel 18:00 – 18:20 Mötet öppnas samt introduktion till njurcancerföreningen Jörgen Jehander, ordförande Njurcancerföreningen 18:20 – 18:50 Kirurgiska behandlingar Peter Elfving 18:50 – 19:20 Paradigmskifte i onkologisk behanding – allt …

15 nov. Informationsmöte Njurcancerföreningen Syd Läs mer »

IKCC = International Kidney Cancer Coalition är en global nätverksorganisation som arbetar med att sprida information om njurcancer och arrangera möten i avsikt att utbyta erfarenheter och påverka den medicinska utvecklingen på området. Sidan är på engelska men mycket överskådlig och pedagogisk. Vi rekommenderar ett besök på hemsidan https://ikcc.org/

Olle Karlsson – styrelsemedlem i Njurcancerföreningen har skrivit en debattartikel i ”Dagens medicin” om patientföreningar. Klicka på länken nedan! (alternativt – kopiera länken och klistra in den i webbläsarens adressfält!) https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/06/19/beratta-for-patienten-att-det-finns-en-patientforening/

Rapport från Uppsala Health summit – Care for Cancer 14-15 juni 2018 Uppsala Health Summit är en internationell sammankomst för dialog med syfte att utforska möjligheter och barriärer associerade inom framgångar inom medicin. Målsättningen med mötet var hur vi kan dra nytta av de senaste rönen. Cancerdödlighet ökar internationellt. Globalt räknar man att år 2030 …

Rapport från Uppsala Health summit – Care for Cancer 14-15 juni 2018 Läs mer »

Njurcancerföreningen i Sverige sprider sig. Den första föreningen startade i Stockholm 2015 och har alltså nu snart verkat i 4 år. I och med att en ny lokal förening startar inom kort i Göteborg har vi inlett regionalisering av verksamheten och i det här fallet Region Väst. Vår ambition är att det även ska bildas …

Regionalisering av Njurcancerföreningen Läs mer »

Välkommen till Mingelmöte för start av lokal njurcancerförening i västra Sverige. Torsdagen 7 juni kl: 18:00. Dahlheimers hus, Slottskogsgatan 12, Göteborg. Program:       18:00 – 18:20 Mötet öppnas samt introduktion till Njurcancerföreningen.                    Lars Törnqvist o Per Svensson                 …

7 juni, Mingelmöte för start av lokalförening för Västra Sverige Läs mer »

Njurcancerföreningen i Sverige har sitt årsmöte 13 mars 2018 kl 18.00. Lokal: Regionalt Cancercentrum Västgötagatan 2 i Stockholm. Innan årsmötet kommer vi ha en mycket intressant föreläsning; ”Hur kan vi förbättra det psykosociala stödet för patienter”! med Ylva Hellstadius. Anmälan om deltagande sker info@njurcancerforeningen.se med rubriken ”Årsmötet 2018”.

Njurcancerföreningen Föreningen är nu inne på sitt fjärde verksamhetsår. Mycket har hänt och genomförts under den här tiden. Vi har till att börja med skapat den här sidan på Facebook avsedd för personer som bär på diagnosen och deras anhöriga och som vi kan konstatera är ett mycket välbesökt forum för diskussion och erfarenhetsutbyte. Vi …

Njurcancerföreningen – upprop! Läs mer »

Under oktober 2017 har man hållit en konferens om njurcancer i USA. Konferensen tar upp det aktuella läget om njurcancer och dess kirurgiska och medicinska behandling. Många föreläsningar av kvalificerade forskare har videofilmats och lagts ut på nätet under länken:  http://www.kidneycancer.tv/

Välkommen till Njurcancerdagen NC-föreningen inbjuder Dig och Dina anhöriga till Njurcancerdagen 8 feb. 2018 kl. 09.00 – 13.00. Dagen innehåller föreläsningar om den diagnostiska, kirurgiska och medicinska utvecklingen på området jämte berättelser från patienter och närstående. Deltagandet är gratis och vi bjuder på kaffe och smörgås. Dagen avslutas med mingel och erfarenhetsutbyte deltagarna emellan. Som …

8 feb, 2018 Njurcancerdagen Läs mer »

Välkommen till Regionalt CancerCenter 17 okt kl. 18.00-20.00 Västgötagatan 2  4 tr. Njurcancerföreningen kommer då att ha en träff för alla som har intresse av att möta andra som befinner sig i samma situation. Vi har funnit att behovet av stöd, förståelse och möjlighet till utbyte av erfarenheter betyder mycket för de personer som fått …

17 okt.2017 Mingelkväll på RCC Läs mer »

Välkommen till Infomöte i Göteborg  Njurcancerföreningen inbjuder till ett Info-möte som riktar sig till njurcancersjuka och deras anhöriga. Mötet äger rum 25 sept kl.18.00-21.00 på Gothia Towers R11+R12 i Göteborg. Programmet innehåller bland annat: Kontaktsjuksköterskans roll och uppgifter Njurcancerbehandlingar förr och nu Kirurgiska behandlingar Njurcancertumörer Under mötet ges möjligheter till frågor och enskilda samtal deltagarna emellan …

25 sept 2017, Info-möte i Göteborg Läs mer »

Välkommen till Regionalt CancerCenter 16 maj kl. 18.00-20.00 Västgötagatan 2  4 tr. Njurcancerföreningen kommer då att ha en träff för alla som har intresse av att möta andra som befinner sig i samma situation. Vi har funnit att behovet av stöd, förståelse och möjlighet till utbyte av erfarenheter betyder mycket för de personer som fått …

16 maj Mingelkväll på RCC Läs mer »

Reflektioner från Njurcancerdagen 8 feb 2017 På onsdagsmorgonen möttes vi upp vid den fina gamla Boulevardteatern på Södermalm i Stockholm. Förväntan var stor och spänning låg i luften om hur vi skulle få till det hela eftersom vi är nya på det här. Innan mötet var man överens om att underliggande temat skulle vara ordet …

Njurcancerdagen 8 feb 2017 Läs mer »

Titthålskirurgi kallas även  laparoskopi. Operationen sker genom att flera tunna metallrör förs in i bukväggen genom små hål i bukväggen. Ett av rören är försett med en liten videokamera och övriga rör används för att operera bort hela eller delar av njuren

 

Välkommen på årsmöte Njurcancerföreningen i Sverige har sitt årsmöte 14 mars 2017 kl 18.00. Lokal: Regionalt Cancercentrum Västgötagatan 2 i Stockholm. Eftersom vi har mycket arbete framför oss är det angeläget att fler deltar och kan engagera sig i verksamheten.Anmälan om deltagande sker till Ingvar Holtz (ingvar.holtz@ekeby-ktv.net) Hjärtligt välkommen!    

Njurcancerföreningen arrangerar Njurcancerdagen Teater Boulevard Götgatan 73 Stockholm. Kl. 09.00-13.00 Dagen innehåller föreläsningar om njurcancer, dess uppkomst och behandling i dag och vilka framtida terapier som är under utveckling. Vi kommer även att beskriva och diskutera frågor om Standardiserat Vårdförlopp och ge tillfälle till berättelser från patienter och närstående. Program: – Presentation av föreningen och föreläsningar …

8 februari 2017, Njurcancerdagen Läs mer »

Svaren på undersökningarna vägs samman. Det kan ta upp till några veckor innan alla undersökningar är genomförda och svaren är klara. Om du har en tumör vet läkaren nu hur stor den är, var den sitter på njuren och om det finns misstanke om att den spridit sig i kroppen. Utifrån detta rekommenderar läkaren en …

När får jag veta resultatet från undersökningarna? Läs mer »

Bromsmediciner är, som framgår av namnet, inte botande och förbättrar alltså inte tillståndet. Men de gör att man lever längre och med en högre livskvalitet än vad som annars vore fallet. Alla bromsmediciner har idag en lång biverkanskatalog, vilket inte ska tolkas som att man kommer att drabbas av alla dessa. Den individuella variationen mellan …

Hur påverkas kroppen av bromsmediciner? Läs mer »