8 feb, 2018 Njurcancerdagen

Välkommen till Njurcancerdagen

NC-föreningen inbjuder Dig och Dina anhöriga till Njurcancerdagen 8 feb. 2018 kl. 09.00 – 13.00. Dagen innehåller föreläsningar om den diagnostiska, kirurgiska och medicinska utvecklingen på området jämte berättelser från patienter och närstående. Deltagandet är gratis och vi bjuder på kaffe och smörgås. Dagen avslutas med mingel och erfarenhetsutbyte deltagarna emellan. Som föreläsare deltar bland andra kirurgen Ann-Helen Plogell, patologen Martin Johansson och onkologen Magnus Lindskog. Lokal: Sandler -salen i ABF-huset Sveavägen 41 Stockholm. Anmälan om deltagande till: info@njurcancerforeningen.se     Ämnesrubrik: ”Njurcancerdagen”