25 sept 2017, Info-möte i Göteborg

Välkommen till Infomöte i Göteborg 

Njurcancerföreningen inbjuder till ett Info-möte som riktar sig till njurcancersjuka och deras anhöriga. Mötet äger rum 25 sept kl.18.00-21.00 på Gothia Towers R11+R12 i Göteborg. Programmet innehåller bland annat:

  • Kontaktsjuksköterskans roll och uppgifter
  • Njurcancerbehandlingar förr och nu
  • Kirurgiska behandlingar
  • Njurcancertumörer
  • Under mötet ges möjligheter till frågor och enskilda samtal deltagarna emellan

Föreningen bjuder på kaffe och smörgås. Deltagandet är avgiftsfritt.

VÄLKOMNA!

Anmälan om deltagande till: info@njurcancerforeningen.se

Använd ämnesrubrik: ”Göteborg 2017”