En undersökning från Njurcancerföreningen Njurcancerföreningen genomför med hjälp av KANTAR Sifo en undersökning bland patienter som har eller har haft njurcancer.  Undersökningen handlar om de samtal man haft med sin läkare om sin behandling.  Syftet med undersökningen är att få fram kvalitén i dialogen gällande behandlingsalternativ med sin läkare oavsett lokal tumör eller spridd samt om …

”Vi måste prata om behandlingsalternativ”  Läs mer »