Den svenska organisationen ”Nätverket mot Cancer”, i vilken Njurcancerföreningen är medlem, utger fortlöpande information om cancer, bedriver rådgivning och organiserar konferenser. Se  http://www.natverketmotcancer.se Även ”Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland” utger information i ämnet. Se  http://www.cancercentrum.se/sv/stockholmgotland Levnadsvanor cancer 2019 TILL WEBB