16 februari, workshop kring kontaktsjuksköterskans roll

Vi inbjuder till informationsmöte och workshop kring kontaktsjuksköterskans roll.

Nu har vi chansen att tillsammans kunna verka för en förbättrad njurcancervård och livssituation för patienter med njurcancer.

Njurcancerföreningen är en intresseförening för personer som har eller har haft njurcancer samt för närstående och andra med yrkesmässig anknytning eller intresse för sjukdomen. Målet med mötet är att ge senaste information om föreningen och att få chansen att träffa andra i samma situation.

Det blir också en föreläsning och workshop kring kontaktsjuksköterskans roll. Medverkar gör Bodil Westman, regional samordnare för kontaktsjuksköterskor, och kontaktsjuksköterskor från urologi och onkologi i Stockholm. Vid informationsmötet deltar bland annat Jörgen Jehander (ordf) samt representanter för professionen.


Vi önskar alla varmt välkomna!

Jörgen Jehander, ordförande
Arja Leppänen, Regionalt Cancer Centrum (RCC) och Nätverket mot cancer
Kerstin Cedermark, Regionalt Cancer Centrum (RCC)

Tid: Tisdag 16/2 klockan 18.00 – 20.00
Plats: RCC Stockholm – Gotlands lokaler, Västgötagatan 2,plan 4, Stockholm (nära Medborgarplatsen)
Förtäring: Frukt och dryck
Anmälan till: info@njurcancerforeningen.se eller till Arja Leppänen: 070-2270514