15 nov. Informationsmöte Njurcancerföreningen Syd

INFORMATIONSMÖTE NJURCANCERFÖRENINGEN

Torsdag 15 november 2018 kl. 17.00

Clarion Hotel & Congress, Malmö

Anmälan görs via email till info@njurcancerforeningen.se

Program

17.00 – 18.00 Wraps & mingel

18:00 – 18:20 Mötet öppnas samt introduktion till njurcancerföreningen

Jörgen Jehander, ordförande Njurcancerföreningen

18:20 – 18:50 Kirurgiska behandlingar

Peter Elfving

18:50 – 19:20 Paradigmskifte i onkologisk behanding allt fler lever längre med njurcancer

Annika Håkansson

19:40 – 20:10 Kontaktsjuksköterskans roll och uppgifter

Pernilla Billqvist, Barbro Holmström, Ann-Charlotte Ljunggren och Yiana Arvald

20:10 – 20:40 Psykosocialt stöd på Urologen en presentation

Eva Eriksson

21:00 – 21:15 Sammanfattning och avslutning

Jörgen J