14 mars Njurcancerföreningens årsmöte

Välkommen på årsmöte

Njurcancerföreningen i Sverige har sitt årsmöte 14 mars 2017 kl 18.00. Lokal: Regionalt Cancercentrum Västgötagatan 2 i Stockholm. Eftersom vi har mycket arbete framför oss är det angeläget att fler deltar och kan engagera sig i verksamheten.Anmälan om deltagande sker till Ingvar Holtz (ingvar.holtz@ekeby-ktv.net)

Hjärtligt välkommen!