13 mars Njurcancerföreningens årsmöte

Njurcancerföreningen i Sverige har sitt årsmöte 13 mars 2018 kl 18.00. Lokal: Regionalt Cancercentrum Västgötagatan 2 i Stockholm.

Innan årsmötet kommer vi ha en mycket intressant föreläsning; ”Hur kan vi förbättra det psykosociala stödet för patienter”! med Ylva Hellstadius.

Anmälan om deltagande sker info@njurcancerforeningen.se med rubriken ”Årsmötet 2018”.