• juni 2, 2016

Vilka olika typer av njurcancer finns det?

Vilka olika typer av njurcancer finns det?

Njurcancer är ett samlingsnamn för olika typer av cancer. Den vanligaste heter ”klarcellig njurcancer” och cirka 80% av de som drabbas har den formen. Det finns också former som heter ”papillär njurcancer” som står för cirka 10% och ”kromofob njurcancer” som står för cirka 5%. Alla olika typer skiljer sig åt hur man behandlar dem och hur prognosen ser ut.