• juni 2, 2016

Vad är en partiell nefrektomi?

Vad är en partiell nefrektomi?

En partiell nefrektomi är en operation där man tar bort tumören från njuren, men resten av organet bevaras.