Rättigheter

Kan man få hjälp för vård av närstående?

Ja, det finns hjälp att få om du vårdar en närstående. Det kan handla om ekonomisk ersättning, samtalsgrupper eller annat. Kontakta din kommun för att få reda på vad som…

Får jag lov att läsa min journal?

Ja, du får lov att läsa din egen journal. Men journaler är sekretesskyddade så du får inte lov att läsa andras eller en anhörigs. Det kan vara bra att vara…

Vad ska min vårdplan innehålla?

Den ska innehålla: Kontaktuppgifter Tider för undersökningar och behandlingar Information om behandling och rehabilitering Rehabiliteringsplan, egenvård Information om dina rättigheter, t.ex. rätten till en ny medicinsk prövning vilket betyder att…