Kirurgisk behandling

Vad menas med ”titthålskirurgi”?

Titthålskirurgi kallas även  laparoskopi. Operationen sker genom att flera tunna metallrör förs in i bukväggen genom små hål i bukväggen. Ett av rören är försett med en liten videokamera och…

 

Hur behandlas njurcancer?

Behandlingen av njurcancer är olika beroende på vilket stadium cancern befinner sig i. Om cancern är avgränsad till en njure så opereras oftast den njuren, eller bara en liten del…