Grundfakta

Vad är njurcancer?

Njurcancer är en tumörsjukdom som börjar i njuren, men som kan sprida sig till andra ställen i kroppen. Njurcancer uppstår oftast när en körtelcell i en njurkanal börjar dela sig.…

Vad betyder palliativ behandling?

Palliativ behandling innebär att man vill kontrollera eller lindra symtom som cancern framkallar, behandlingen syftar alltså inte till att bota cancern. Det är vanligt att palliativ vård likställs med vård…

Vad är en patolog?

En patolog är en läkare som undersöker tester och prover under mikroskop för att kunna hitta sjukdomar eller avvikelser.

Vad är en biopsi?

Biopsi är det vävnadsprov som en patolog tar för att undersöka om det finns tecken på cancer i njuren. Provet tas genom att en tunn nål förs in och man…

Vad är Magnetresonanstomografi?

Magnetresonanstomografi är en typ av röntgen som ibland kallas magnetkameraröntgen, MR eller MRT. Denna typ av röntgen tar väldigt detaljerade bilder av kroppen och användas för att kunna upptäcka saker…

Vad är datortomografi?

Datortomografi är en form av röntgen. Denna typ av röntgen tar många väldigt detaljerade bilder på kroppen och används när man vill undersöka delar som annars är svåra att undersöka,…

Vad är ett leverfunktionstest?

Ett leverfunktionstest innebär att man mäter mängden av enzymer som levern frisätter till blodet. Detta gör man för att kontrollera om njurcancern har spridits till levern.