Aktuellt

Information från ”Nätverket mot Cancer”

Den svenska organisationen ”Nätverket mot Cancer”, i vilken Njurcancerföreningen är medlem, utger fortlöpande information om cancer, bedriver rådgivning och organiserar konferenser. Se  http://www.natverketmotcancer.se Även ”Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland” utger information i…

Info från IKCC

IKCC är en internationell organisation för samarbete i frågor som rör njurcancer. Besök gärna deras mycket informativa hemsida genom att klicka på länken nedan! Home

Njurcancerdagen 15 feb. 2019

NJURCANCERDAGEN Fredag 15 februari 2019 Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41 – Stockholm Moderator:Roger Henriksson 09:00 – 09:15 Njurcancerdagen 2019 öppnas Jörgen Jehander, ordförande Njurcancerföreningen 09:15 – 10:00 Vad är njurcancer och…

Njurcancerföreningen Väst är bildad

Njurcancerföreningen Väst med säte i Göteborg är bildad med följande medlemmar i styrelsen: Per Svensson, Lars Törnqvist, Eva Olofsson, Birgitta Gunnesson, Esbjörn Eriksson. Föreningen kommer att arbeta på samma sätt som…

IKCC. Global organisation för njurcancer-hemsida

IKCC = International Kidney Cancer Coalition är en global nätverksorganisation som arbetar med att sprida information om njurcancer och arrangera möten i avsikt att utbyta erfarenheter och påverka den medicinska…

Debattartikel i ”Dagens medicin” 2018-06-19

Olle Karlsson – styrelsemedlem i Njurcancerföreningen har skrivit en debattartikel i ”Dagens medicin” om patientföreningar. Klicka på länken nedan! (alternativt – kopiera länken och klistra in den i webbläsarens adressfält!)…

Regionalisering av Njurcancerföreningen

Njurcancerföreningen i Sverige sprider sig. Den första föreningen startade i Stockholm 2015 och har alltså nu snart verkat i 4 år. I och med att en ny lokal förening startar…

Njurcancerföreningen – upprop!

Njurcancerföreningen Föreningen är nu inne på sitt fjärde verksamhetsår. Mycket har hänt och genomförts under den här tiden. Vi har till att börja med skapat den här sidan på Facebook…