Njurcancerseminarium ”Hopp”, 15 September

NJURCANCERSEMINARIUM ”HOPP”
Kl. 18.00-20.30 på ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41, Stockholm.
Seminariet direktsänds via youtube och Njurcancerföreningens Facebook.

Preliminärt program
17.45 Kaffe, te och smörgås serveras.

18.00 Inledning
Moderator Matilda Lann och Jörgen Jehander, Njurcancerföreningens ordförande.

18.05 ”Det här vet njurcancerpatienter om sin behandling och vilka alternativ som finns”
Jörgen Jehander, Njurcancerföreningens ordförande, redovisar resultaten av en ny SIFO-
undersökningen.

18.25 Film Sverige Runt – bemötande om behandlingsalternativ
Personer från hela landet berättar om sin njurcancerbehandling och vad de fått veta om den.

18.35 Mat och cancer

18.55 Bensträckare

19.00 ”Visst kan man kalla det en golden age för njurcancer”
Magnus Lindskog, docent och överläkare i urologisk onkolog vid Tema Cancer, Karolinska
Universitetssjukhuset. Vad är det senaste inom njurcancerbehandling och det som beskrivits som ”golden age” inom njurcancervården? Hur behandlar man för att förebygga risk för återfall?

19.30 Debatt
Golden agen-eran är här nu: var ligger ansvaret för att alla cancerpatienter får bästa behandling
direkt?

NT-rådet och TLV har jobbat snabbt för att godkänna nya kombinationsbehandlingar vid njurcancer.
Nu gäller det att se till att de kommer ut till patienterna. Vem har ansvaret?

20.30 Sammanfattning och avslutning

Seminariet genomförs med stöd av Bristol Myers Squibb, IPSEN, Merck, MSD och Pfizer.