• juni 2, 2016

Vad är en radikal nefrektomi?

Vad är en radikal nefrektomi?

Radikal nefrektomi är en operation där njuren, binjuren, lymfkörtlar och omgivande vävnad tas bort.