• juli 5, 2016

Hur många som får njurcancer överlever?

Hur många som får njurcancer överlever?

Ungefär hälften av de som får njurcancer överlever. De som inte botas kan leva många år med sjukdomen. Vilket stadium cancern befinner sig i när den upptäcks kan spela stor roll för prognosen.