Symptom

Vilka symtom finns det för njurcancer?

Symtomen är inledningsvis mycket diffusa och oftast upptäcks njurcancer av en slump när man undersöks för något annat. Man ska vara uppmärksam på om man känner en knöl i övre…