Grundfakta

Vad betyder anamnes?

Anamnes betyder sjukdomshistoria. Läkaren genomför en anamnes genom att ställa frågor till dig om eventuella ovanliga symtom och tidigare sjukdomar. En anamnes genomförs för att läkaren ska få en så…

Vad är metastaser?

Metastaser kallas ibland för dottertumörer. Om man har metastaser innebär att cancern har spritt sig till andra organ än där den ursprungligen fanns. Bland de som diagnostiseras med njurcancer är…

Vilka olika typer av njurcancer finns det?

Njurcancer är ett samlingsnamn för olika typer av cancer. Den vanligaste heter ”klarcellig njurcancer” och cirka 80% av de som drabbas har den formen. Det finns också former som heter…

Var sitter njurarna?

Njurarnas placering är långt in i magen, nära ryggraden och lite högre upp än naveln.