Aktuellt/Kalendarium

Håll dig uppdaterad

Nyheter som berör njurcancer. Nya mediciner och terapier. Tips på svenska och utländska infokanaler. Politiska beslut och åtgärder från myndigheter med bäring på njurcancer.

Kalendariet anger möten, informationsträffar och seminarier anordnade av Njurcancerföreningen eller närstående föreningar och organisationer.

Kalendarium